Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47623
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Застосування традиційних і нетрадиційних методів навчання в процесі викладання суспільних дисциплін
Authors Tuhai, Nataliia Oleksandrivna
ORCID
Keywords методи навчання
teaching methods
методы обучения
викладання
teaching
преподавания
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47623
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Тугай, Н.О. Застосування традиційних і нетрадиційних методів навчання в процесі викладання суспільних дисциплін [Текст] / Н.О. Тугай // Освіта, наука та виробництво: розвиток і перспективи : матеріали І Всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Шостка, 21 квітня 2016 р. - Суми : СумДУ, 2016. - С. 227.
Abstract У сучасному світі третього тисячоліття розвиток української освіти визначається в загальному контексті Європейської інтеграції. Необхідність реформування системи освіти України, її удосконалення і підвищення рівня якості є найважливішою соціокультурною проблемою. Вирішення цього завдання можливе лише шляхом впровадження сучасних педагогічних методів, які забезпечать подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність і ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства.
Appears in Collections: Наукові видання (ШІ)

Views

Belgium Belgium
1
Canada Canada
2
China China
1
France France
1
Germany Germany
4783734
Greece Greece
877
Ireland Ireland
7944
Italy Italy
1
Japan Japan
9523105
Lithuania Lithuania
1
Singapore Singapore
1233949
Sweden Sweden
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
411390
United Kingdom United Kingdom
205914
United States United States
2467898
Unknown Country Unknown Country
411389

Downloads

China China
2
Germany Germany
3
Indonesia Indonesia
1
Ireland Ireland
1
Ukraine Ukraine
1233948
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
19046210
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Tugai_Methods.pdf 663,28 kB Adobe PDF 20280168

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.