Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47917
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Створення комп'ютерного тренажеру для вивчення ітераційного методу Ньютона
Authors Chybiriak, Yana Ivanivna
Ярмак, С.І.
Keywords компьютерный тренажер
комп'ютерний тренажер
computer simulator
методи навчання
методы обучения
learning methods
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47917
Publisher Cумський державний університет
License
Citation Ярмак, С.І. Створення комп'ютерного тренажеру для вивчення ітераційного методу Ньютона [Текст] / С.І. Ярмак, Я.І. Чибіряк // Інформатика, математика, автоматика : матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 18-22 квітня 2016 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. - Суми : СумДУ, 2016. - С. 106.
Abstract Проведені дослідження показали, що з метою підвищення якості та ефективності навчального процесу в освіті використовують комп‘ютерні технології для інтерактивного засвоєння матеріалу. Це електронні підручники, віртуальні лабораторні роботи та тренажери по різним дисциплінам. Чисельні методи відносяться до математичних дисциплін, що і визначає складність її вивчення. Тому вирішено створити комп‘ютерний тренажер з метою покращення засвоєння матеріалу з застосування ітераційного методу Ньютона для рішення систем нелінійних алгебраїчних рівнянь.
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

Canada Canada
1
China China
2
France France
1
Germany Germany
3
Italy Italy
1
Netherlands Netherlands
434
Russia Russia
1
Sweden Sweden
1
Thailand Thailand
1
Ukraine Ukraine
191
United Kingdom United Kingdom
1734
United States United States
217
Unknown Country Unknown Country
12

Downloads

China China
1
Germany Germany
3
Iran Iran
1
Ukraine Ukraine
190
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
216
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Yarmak_Shybiriak.pdf 479,89 kB Adobe PDF 413

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.