Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47958
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Проблема підготовки студентів до самостійних занять фізичною культурою
Authors Шумаков, О.В.
Keywords фізичне самовдосконалення
физическое самосовершенствование
фізична культура
физическая культура
physical culture
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47958
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Шумаков, О.В. Проблема підготовки студентів до самостійних занять фізичною культурою [Текст] / О.В. Шумаков // Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів : матеріали науково-методичної конференції, м. Суми, 28-29 квітня 2016 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко; За заг. ред. Л.В. Однодворець та І.М. Пазухи. - Суми : СумДУ, 2016. - С. 84.
Abstract Проблема розвитку самостiйності студента постійно знаходиться в центрi уваги вітчизняних науковців. Зважаючи на широкий спектр досліджень, науковці єдині в тому, що для поліпшення фiзичного стану та рівня здоров’я студентів необхiдно підвищити їх рухову активність. Значна кiлькість студентів мають послаблене здоров’я і вважають цю причину одним із основних функцiонально-оздоровчих бар’єрів до занять фiзичними вправами. З іншого боку, через ускладнення навчальних програм та перенавантаження під час навчання дуже велика кiлькiсть студентів відчуває втому, що заважає їм займатися фізичним самовдосконаленням. З нашої точки зору виховання якості «самостійність» дозволить студентам освоїти необхідні вміння та навички відновлення організму за допомогою самостійних занять, що сприятиме покращенню здоров’я та самопочуття.
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

Canada Canada
1
China China
2
France France
1
Germany Germany
3
Greece Greece
1
Hungary Hungary
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
392
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
173
United Kingdom United Kingdom
1564
United States United States
196
Unknown Country Unknown Country
9

Downloads

China China
1
Germany Germany
3
Indonesia Indonesia
1
Ukraine Ukraine
174
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
21

Files

File Size Format Downloads
Shumakov.pdf 442,24 kB Adobe PDF 202

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.