Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48000
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Чисельний розв'язок нестаціонарного рівняння теплопровідності із змінними коефіцієнтами у двомірному випадку
Authors Honcharov, Oleksandr Andriiovych
Yunda, Andrii Mykolaiovych
Бондаренко, Р.Ю.
Васильєва, Л.В.
Агулов, О.В.
Keywords рівняння теплопровідності
уравнение теплопроводности
моделювання
моделирование
modeling
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48000
Publisher Cумський державний університет
License
Citation Чисельний розв'язок нестаціонарного рівняння теплопровідності із змінними коефіцієнтами у двомірному випадку [Текст] / О.А. Гончаров, А.М. Юнда, Р.Ю. Бондаренко [та ін.] // Інформатика, математика, автоматика : матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 18-22 квітня 2016 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. - Суми : СумДУ, 2016. - С. 193.
Abstract В даній роботі моделюється динаміка теплового поля в прямокутній області із заданими початковими умовами та заданими на зовнішній границі крайовими умовами.
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

Canada Canada
1
China China
2
France France
2
Germany Germany
36
Jordan Jordan
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
134
United Kingdom United Kingdom
5
United States United States
4
Unknown Country Unknown Country
11

Downloads

Ecuador Ecuador
1
France France
1
Germany Germany
3
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
133
United States United States
3
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Honcharov_teploprovidnist.pdf 576,15 kB Adobe PDF 145

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.