Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48044
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Організація самостійної роботи студентів-філологів з лінгвістичного краєзнавства
Authors Михно, Л.П.
Keywords самостійна робота
самостоятельная работа
independent work
лінгвістичне краєзнавство
лингвистическое краеведение
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48044
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Михно, Л.П. Організація самостійної роботи студентів-філологів з лінгвістичного краєзнавства [Текст] / Л.П. Михно // Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів : матеріали науково-методичної конференції, м. Суми, 28-29 квітня 2016 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко; За заг. ред. Л.В. Однодворець та І.М. Пазухи. - Суми : СумДУ, 2016. - С. 90-91.
Abstract Лінгвістичне краєзнавство - новий комплексний напрям міждисциплінарного характеру, зорієнтований на вивчення мовнокультурної специфіки окремого міні-регіону (діалектного складу місцевості, топонімії, мови засобів масової інформації, мови фольклорних пам’яток, ідіостилю письменників, біографічно пов’язаних з регіоном, життєпису визначних персоналій-гуманітаріїв).
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

Azerbaijan Azerbaijan
1
Canada Canada
1
China China
2
France France
2
Germany Germany
3
Italy Italy
1
Netherlands Netherlands
581
Russia Russia
3
Ukraine Ukraine
170
United Kingdom United Kingdom
1163
United States United States
388
Unknown Country Unknown Country
8

Downloads

China China
1
Germany Germany
3
Indonesia Indonesia
1
Russia Russia
3
Ukraine Ukraine
169
United Kingdom United Kingdom
2324
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Mykhno.pdf 721,24 kB Adobe PDF 2505

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.