Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48435
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Методика опрацювання дискурсу в іншомовній аудиторії
Authors Budnyk, Anatolii Fedorovych
Хоу, К.
Keywords носій мови
native speaker
носитель языка
вербальний код
verbal code
вербальный код
комунікація
communication
коммуникация
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48435
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Буднік А., Кай Методика опрацювання дискурсу в іншомовній аудиторії [Текст] / А. Буднік, К. Хоу // Мова, історія, культура у лінгвокомунікативному просторі: збірник наукових праць / Ред.кол.: Л.В. Біденко, О.М. Волкова, С.І. Дегтярьов та ін.; Упоряд. Л.В. Біденко. - Суми: СумДУ, 2016. - Вип.3. - С. 3-7.
Abstract Становлення та розвиток у іноземних студентів тільки знань вербального коду і правил його використання виявляється недостатнім для успішного спілкування з носіями тої чи тої мови. Необхідним є і оволодіння додатковими знаннями, що належать невербальному коду культури тої національно- лінгвокультурної спільноти, мовою якої здійснюється комунікація.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Canada Canada
1
China China
3
France France
1
Germany Germany
3
Italy Italy
3
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
455
Ukraine Ukraine
200
United Kingdom United Kingdom
1818
United States United States
228
Unknown Country Unknown Country
13

Downloads

China China
3
Germany Germany
3
Ukraine Ukraine
2726
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
19

Files

File Size Format Downloads
Budnik_Dyskurs.pdf 848,21 kB Adobe PDF 2753

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.