Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48547
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Про підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційнооздоровчої діяльності
Authors Данилевич, М.В.
Keywords фізичне виховання
физическое воспитание
physical education
професійна підготовка
профессиональная подготовка
professional training
рекреаційно-оздоровча діяльність
рекреационно-оздоровительная деятельность
recreation and recreational activities
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48547
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Данилевич, М.В. Про підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційнооздоровчої діяльності [Текст] / М.В. Данилевич // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-методичної конференції, м. Суми, 16-17 квітня 2015 р. / Відп. за вип. С.В. Сергіенко. – Суми: СумДУ, 2015. – С. 226-227.
Abstract У сучасний період назріла гостра потреба підготовки кадрів нового покоління, здатних задовольнити попит суспільства у здорових і працездатних громадянах. На сьогодні в Україні існує суспільна необхідність у фахівцях з фізичного виховання та спорту, здатних здійснювати рекреаційно-оздоровчу діяльність, що є вкрай важливим для пропаганди здорового способу життя, профілактики захворювань та підвищення рівня рухової активності різних верств населення. Майбутній фахівець з фізичного виховання та спорту повинен прагнути до самоосвіти впродовж усього життя, володіти новітніми технологіями, розуміти можливості їх використання, вміти приймати самостійні рішення, адаптуватися у майбутній професійній сфері, пов’язаній з рекреаційно-оздоровчою діяльністю.
Appears in Collections: Управління фізичного виховання і спорту

Views

Canada Canada
1
France France
1
Germany Germany
2
Italy Italy
1
Russia Russia
3
Ukraine Ukraine
131
United Kingdom United Kingdom
2
United States United States
4
Unknown Country Unknown Country
16

Downloads

China China
1
Czech Republic Czech Republic
1
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
37
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Danylevych_pidvyshchennia.pdf 641,16 kB Adobe PDF 45

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.