Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48632
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Учбова програма як модель викладацького досвіду в плануванні навчального процесу
Authors Без’язичний, Б.І.
Keywords учбова програма
учебная программа
educational program
навчальний процес
учебный процесс
learning process
педагогічна система
педагогическая система
pedagogical system
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48632
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Без'язичний, Б.І. Учбова програма як модель викладацького досвіду в плануванні навчального процесу [Текст] / Б.І. Без'язичний // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-методичної конференції, м. Суми, 16-17 квітня 2015 р. / Відп. за вип. С.В. Сергіенко. – Суми: СумДУ, 2015. – С. 189-190.
Abstract Учбова програма є основою планування навчального процесу в якому відповідно до вимог до особистості майбутнього фахівця визначений зміст навчання і найдоцільніші способи організації його засвоєння. Приведене визначення поняття учбової програми відповідає практичному уявленню, що склалося в педагогічній діяльності, але воно недостатньо повно розкриває істотність і педагогічне значення програми і, що особливо важливе, не показує шляхів її вдосконалення.
Appears in Collections: Управління фізичного виховання і спорту

Views

Canada Canada
1
France France
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
814
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
364
United Kingdom United Kingdom
3253
United States United States
408
Unknown Country Unknown Country
35

Downloads

China China
2
Germany Germany
2
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
363
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Beziazychnyi_uchbova_prohrama.pdf 641,29 kB Adobe PDF 372

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.