Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48820
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Аналіз асоціації поліморфізму К121Q гена ЕNРР1 із розвитком цукрового діабету у хворих із гострим коронарним синдромом
Authors Мурза, Ю.О.
Дяченко, В.С.
Keywords allelic polymorphism
поліморфізм генів
полиморфизм генов
гострий коронарний синдром
острый коронарный синдром
acute coronary syndrome
цукровий діабет
сахарный диабет
diabetes mellitus
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48820
Publisher Cумський державний університет
License
Citation Мурза, Ю.О. Аналіз асоціації поліморфізму К121Q гена ЕNРР1 із розвитком цукрового діабету у хворих із гострим коронарним синдромом [Текст] / Ю.О. Мурза, В.С. Дяченко ; наук. кер.: В.Ю. Гарбузова, І.О. Снєгірьова // Перший крок у науку : матеріали VІІІ студентської конференції, м. Суми, 11 грудня 2016 р. / Відп. за вип. М.Б. Оприско. - Суми : СумДУ, 2016. - С. 12.
Abstract Ектонуклеотид пірофосфатази/фосфодіестерази 1 (ЕNРР1) – фермент, який захищає судинну стінку від кальцифікації за рахунок його здатності генерувати неорганічний пірофосфат. Мутації в гені ЕNРР1 асоційовані зі звапнінням коронарних судин, з ішемічною хворобою серця та інфарктом міокарда. Проте, більшість досліджень присвячена вивченню зв’язку поліморфізму K121Q із розвитком цукрового діабету (ЦД).
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

Canada Canada
1
China China
1
Germany Germany
3
Greece Greece
1439
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
221
United Kingdom United Kingdom
958
United States United States
241
Unknown Country Unknown Country
10

Downloads

Germany Germany
3
Ukraine Ukraine
184
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Murza_tsukrovyi diabet.pdf 592,55 kB Adobe PDF 190

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.