Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48969
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Державний борг: сучасний стан та напрями скорочення
Authors Кайданюк, Л.В.
Keywords державний борг
государственный долг
state debt
розвиток економіки
развитие экономики
economic development
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48969
Publisher Cумський державний університет
License
Citation Кайданюк, Л.В. Державний борг: сучасний стан та напрями скорочення [Текст] / Л.В. Кайданюк ; наук. кер. Н.А. Дехтяр // Перший крок у науку : матеріали VІІІ студентської конференції, м. Суми, 11 грудня 2016 р. / Відп. за вип. М.Б. Оприско. - Суми : СумДУ, 2016. - С. 135-136.
Abstract На сучасному етапі розвитку економіки Україні одним із найвагоміших факторів, який суттєво стримує розвиток країни, є подальше зростання до загрозливих параметрів обсягу державних запозичень, їх надмірне залучення та недостатньо ефективне й нераціональне використання, що в кінцевому результаті призводить до погіршення рівня боргової безпеки. Проведення постійного моніторингу за обсягом та структурою державного боргу, механізмом його обслуговування та погашення є актуальною проблемою, яка може призвести до зменшення дефіциту державного бюджету та сприяти соціально-економічну зростанню економіки країни.
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

Canada Canada
1
China China
1
France France
2
Germany Germany
728
Hungary Hungary
1
Italy Italy
2
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
726
Russia Russia
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
4356
United Kingdom United Kingdom
2179
United States United States
485
Unknown Country Unknown Country
11

Downloads

France France
2
Germany Germany
3
Ukraine Ukraine
219
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Kaidaniuk_borh.pdf 950,33 kB Adobe PDF 230

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.