Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49275
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Модель Лотки-Вольтерри як інструмент аналізу динаміки змін інвестиційних процесів в економічних системах
Authors Liulov, Oleksii Valentynovych  
Pimonenko, Tetiana Volodymyrivna  
Ус, Я.О.
Keywords інвестиції
инвестиции
investment
математичні моделі
математические модели
mathematical models
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49275
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Люльов, О.В. Модель Лотки-Вольтерри як інструмент аналізу динаміки змін інвестиційних процесів в економічних системах [Текст] / О.В. Люльов, Т.В. Пімоненко, Я.О. Ус // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 11-12 травня 2016 р.: у 2-х т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: СумДУ, 2016. – Т.2. – С. 196-197.
Abstract Сучасні тенденції розвитку вітчизняної економіки країни обумовлюють необхідність впровадження дієвих механізмів покращення інвестиційного клімату. Адже, забезпеченість інвестиційними ресурсами є одним із визначальних факторів економічного зростання країни. При цьому для розкриття принципових особливостей інвестиційних процесів та оцінки їх випливу на стан економічної системи потрібний системний підхід до аналізу, що враховує синергетику різних компонентів трансформацій сучасного соціально-економічного простору. Використання синергетичних моделей при описі інвестиційних процесів створює можливість вивчення траєкторії змін економічної системи при різних значеннях вхідних параметрів і знаходження оптимального розв’язку проблем.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
1
China China
1
France France
1
Germany Germany
18704
India India
5289
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
5287
Poland Poland
2
Slovakia Slovakia
1
South Africa South Africa
1
Ukraine Ukraine
394425
United Kingdom United Kingdom
126055
United States United States
5281
Unknown Country Unknown Country
233406

Downloads

Germany Germany
394424
Ukraine Ukraine
394426
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Liulov_modeli_Lotky_Volterry.pdf 886,94 kB Adobe PDF 788856

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.