Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49513
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Система моніторингу рівня ринкового потенціалу технологічних інновацій
Other Titles Monitoring system of technological innovation potential on the market
Система мониторинга уровня рыночного потенциала технологических инноваций
Authors Косенко, О.П.
Кобєлєва, Т.О.
Ткачова, Н.П.
Keywords моніторинг
ринковий потенціал
технологічні інновації
комерціалізація
трансфер
патент
мониторинг
рыночный потенциал
технологические инновации
коммерциализация
трансфер
патент
monitoring
market potential
technological innovation
commercialization
transfer
patent
Type Article
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49513
Publisher Cумський державний університет
License
Citation Косенко, О.П. Система моніторингу рівня ринкового потенціалу технологічних інновацій [Текст] / О.П. Косенко, Т.О. Кобєлєва, Н.П. Ткачова // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2016. - № 4. - С. 180-190. - Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2016/4/180-190
Abstract Запропоновано методичний підхід до проведення моніторингу комерційних можливостей результатів інноваційної діяльності промислових підприємств з інтелектуальною складовою (технологічних інновацій). Доведено, що найбільш точний результат моніторингу може бути одержаний при спільному використанні сформованих авторами двох моніторингових функцій. Результати дослідження проілюстровано прикладами з практики інноваційної діяльності машинобудівних підприємств та наукових установ Харківського промислового регіону.
Предложен методический подход к проведению мониторинга коммерческих возможностей результатов инновационной деятельности промышленных предприятий с интеллектуальной составляющей (технологических инноваций). Доказано, что наиболее точный результат мониторинга может быть получен при совместном использовании сформированных авторами двух мониторинговых функций. Результаты исследования проиллюстрированы примерами из практики инновационной деятельности машиностроительных предприятий и научных учреждений Харьковского промышленного региона.
The main purpose of the study is to develop practical tools for monitoring and evaluating commercial potential results of creative industry and identify strategic directions for their further developments.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій

Views

Canada Canada
1
China China
1
Finland Finland
1
Germany Germany
640
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1279
Ukraine Ukraine
293
United Kingdom United Kingdom
2559
United States United States
5117
Unknown Country Unknown Country
19

Downloads

China China
1
Germany Germany
5117
Ukraine Ukraine
292
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
5118
Unknown Country Unknown Country
9

Files

File Size Format Downloads
Kosenko.pdf 313,97 kB Adobe PDF 10538

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.