Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49816
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Економічні засади зниження екодеструктивного впливу радіаційно-небезпечної технології
Authors Тимошенко, Л.В.
Журавель, О.Ю.
Keywords економіка
economy
экономика
екодиструктивний вплив
ekodistruktive impact
екодиструктивное влияние
радіаційна небезпека
radiation danger
радиационная опасность
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49816
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Тимошенко, Л.В. Економічні засади зниження екодеструктивного впливу радіаційно-небезпечної технології [Текст] / Л.В. Тимошенко, О.Ю. Журавель // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 11-12 травня 2016 р.: у 2-х т. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. - Суми : СумДУ, 2016. - Т.1. - С. 96-98.
Abstract Нині в Україні уранова галузь має низку проблем, пов’язаних із забезпеченням екологічної безпеки. Ці проблеми важливі, оскільки і видобуток, і переробка уранової сировини є стадією виробництва ядерних матеріалів, що екодеструктивно впливає на навколишнє природне середовище.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
1
China China
1
France France
1
Germany Germany
2
Hungary Hungary
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
248
Ukraine Ukraine
104
United Kingdom United Kingdom
989
United States United States
124
Unknown Country Unknown Country
10

Downloads

France France
123
Germany Germany
3
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
103
United Kingdom United Kingdom
988
Unknown Country Unknown Country
9

Files

File Size Format Downloads
Tymoshenko_Impact.pdf 1,41 MB Adobe PDF 1228

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.