Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51296
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Звітність банку
Authors Savchenko, Taras Hryhorovych  
Keywords банківська звітність
фінансова звітність
капітал
банковская отчетность
финансовая отчетность
капитал
Type Learning Object
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51296
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Савченко, Т.Г. Звітність банку [Текст]: конспект лекцій для студ. спец. 071 "Облік і оподаткування" денної та заочної форм навчання / Т.Г. Савченко. - Суми: СумДУ, 2017. - 122 с.
Abstract Конспект лекцій із дисципліни «Звітність банку» призначений для вивчення студентами, слухачами системи підготовки та перепідготовки облікових працівників бухгалтерського обліку. Конспект лекцій складений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни в розрізі тем дисципліни «Звітність банку». За економічною сутністю, звітність комерційного банку являє собою узагальнену та відповідним чином структуровану інформацію про результати діяльності банку. Звітність банку можна визначити як систему форм фінансової, статистичної, управлінської та податкової звітності, що розкривають інформацію банку, яка може використовуватися різними групами користувачів для: вивчення фінансового стану банку, аналізу банківських операцій для забезпечення ефективного банківського нагляду, складання платіжного балансу та грошово-кредитної статистики, одержання інформації про господарські операції банку, забезпечення інформаційної основи для прийняття управлінських рішень, відображення порядку розрахунку податків та контролю податкових органів за правильністю їх розрахунку. Таким чином, звітність банку є інформаційною основою прийняття різноманітних економічних та управлінських рішень клієнтами та контрагентами банку, що обумовлює актуальність цієї дисципліни.
Appears in Collections: Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ

Views

Canada Canada
3
China China
1
EU EU
4
France France
2
Germany Germany
2
Italy Italy
4
Netherlands Netherlands
2
Russia Russia
2
Thailand Thailand
1
Ukraine Ukraine
1749
United Kingdom United Kingdom
2
United States United States
78
Unknown Country Unknown Country
50

Downloads

Australia Australia
1
Chile Chile
1
Czech Republic Czech Republic
1
EU EU
7
France France
200
Italy Italy
2
Netherlands Netherlands
2
Poland Poland
2
Russia Russia
17
Ukraine Ukraine
1597
United Kingdom United Kingdom
2
United States United States
17
Unknown Country Unknown Country
154

Files

File Size Format Downloads
Savchenko_kapital.pdf 1,55 MB Adobe PDF 2003

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.