Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51857
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Лексико-семантичні особливості креолізованого тексту (на матеріалі реклами автомобілей)
Authors Липівець, В.В.
Chulanova, Halyna Valeriivna  
Keywords креолізований текст
креолизованый текст
creolized text
рекламний текст
рекламный текст
advertising
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51857
Publisher Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень»
License
Citation Липівець, В.В. Лексико-семантичні особливості креолізованого тексту (на матеріалі реклами автомобілей) /В.В.Липівець, Г.В.Чуланова// Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку: міжнародна науково-практична конференція (27-28 травня 2016 р.) – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2016. – С.104-108
Abstract Сучасний комунікативний простір тяжіє до тенденції все більшого застосування та поширення паралінгвістичних засобів інформації у сфері реклами. Безперечно, такі зміни привертають увагу на науковців та вчених, адже комплексне дослідження рекламних текстів передбачає поетапне вивчення вербальних та паралінгвістичних компонентів, які формують єдине ціле та комплексно впливають на реципієнта.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

China China
3
France France
1
Germany Germany
37583
Greece Greece
1
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
5051
United Kingdom United Kingdom
3368
United States United States
37582
Unknown Country Unknown Country
18

Downloads

EU EU
1
France France
9715
Germany Germany
9715
India India
1
Italy Italy
19006
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
8
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
19005
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
422
Unknown Country Unknown Country
43

Files

File Size Format Downloads
lypivetsadvertising.pdf 166,78 kB Adobe PDF 57919

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.