Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52154
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Засоби кодування і перетворення інформації в електронних системах
Authors Borysenko, Oleksii Andriiovych  
Kulyk, Ihor Anatoliiovych  
Matsenko, Svitlana Mykhailivna  
Skordina, Olena Mykhailivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0001-7466-9135
http://orcid.org/0000-0003-2403-8671
http://orcid.org/0000-0002-7019-4424
http://orcid.org/0000-0002-2164-5399
Keywords біномінальна система числення
електронна система
цифрові пристрої
биноминальная система исчисления
электронная система
цифровые устройства
Type Technical Report
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52154
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Засоби кодування і перетворення інформації в електронних системах [Текст]: звіт про НДР (заключний) / Кер. О.А. Борисенко. - Суми: СумДУ, 2016. - 62 с.
Abstract Об’єкт досліджень:розробка цифрових пристроїв для електронних систем. Предмет досліджень: завадостійкість цифрових пристроїв та захист з їх допомогою електронних систем від несанкціонованого доступу. Мета роботи:кодування інформації займає одне з важливих місць в процесі перетворення даних в різних електронних системах: автоматизованих системах управління, системах передачі і зберігання інформації. Метою кодування є підвищення ефективності роботи різних інформаційних систем за рахунок збільшення швидкості або надійності передачі для систем зв'язку, розширення можливостей обчислювальної обробки для систем машинної арифметики. Перспективним напрямом є розвиток біноміального кодування, заснованого на використанні біноміальних систем числення. Біноміальні коди, отримані на основі біноміальних систем числення, дозволяють підвищити завадостійкість цифрових пристроїв за рахунок їх структурної надлишковості, а також вирішують задачу захисту інформації від несанкціонованого доступу. У роботі досліджені біноміальні системи числення, на основі чого пропонується ідея використання біноміальних систем числення при розробці завадостійких біноміальних цифрових пристроїв, таких як лічильники імпульсів, регістри, дешифратори, перетворювачі кодів тощо, що дозволило покращити характеристики роботи сучасних цифрових систем, а також надало можливість побудувати нову концепцію їх роботи.
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

China China
1
EU EU
1
France France
5
Germany Germany
3
Greece Greece
1
Ireland Ireland
29591213
Italy Italy
3
Latvia Latvia
639005
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
4822
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
208477755
United Kingdom United Kingdom
105582901
United States United States
761251221
Unknown Country Unknown Country
208477754

Downloads

China China
1
France France
3
Germany Germany
3
India India
1
Latvia Latvia
639006
Lithuania Lithuania
1
Moldova Moldova
1
Poland Poland
1
Romania Romania
5366451
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
1314024689
United Kingdom United Kingdom
10093905
United States United States
1314024689
Unknown Country Unknown Country
5366449

Files

File Size Format Downloads
Borysenko_1283.pdf 1,19 MB Adobe PDF -1645452094

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.