Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55170
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Використання інструментів фінансової інженерії як необхідна умова трансформації економіки України в інноваційному напрямі
Other Titles The usage of tools of financial engineering as the important condition of the transformation of Ukrainian economy in the innovative direction
Authors Процик, Т.В.
Keywords aінансова інженерія
eкономічна трансформація
iнновації
financial engineering
economic transformation
innovations
Type Article
Date of Issue 2003
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55170
Publisher Дніпропетровський національний університет
License
Citation Процик Т. В. Використання інструментів фінансової інженерії як необхідна умова трансформації економіки України в інноваційному напрямі / Т.В. Процик // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Україна наукова ‘2003”. - Дніпропетровськ, 2003. – Том 18.-С. 15.
Abstract Останнім часом спостерігаються певні позитивні зрушення у функціонуванні вітчизняної банківської системи. Однак для надання цим трансформаціям нового якісного спрямування, на наш погляд, доцільно звернутися до світової практики застосування прогресивних інструментів управління фінансовим сектором країни. Отже, мова йдеться, передусім, про вміле використання ключових засобів фінансової інженерії, що сприятимуть креативному вирішенню проблем у фінансово-кредитному секторі економіки України під час її просування в інноваційному напрямку, проголошеному нашим Президентом у своїх відповідних посланнях до Верховної Ради.
Recently, there are some positive developments in functioning domestic banking system. However, this provision transformation new qualitative perspective, in our view, appropriate appeal to the international practice of progressive tools the financial sector. Thus, it refers primarily to skillful use of key financial engineering tools to promote creative resolution of problems in the financial and credit sector Ukraine on its progress in the innovative direction, proclaimed our President in their respective letters to the Parliament.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
51
Ukraine Ukraine
350
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
15

Downloads

Germany Germany
53
Ukraine Ukraine
215
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Protsyk_Vykorystannia_instrumentiv _finansovoi.pdf 140,67 kB Adobe PDF 270

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.