Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55673
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Особливості організації навчально-виробничої практики майбутніх економістів-міжнародників у вищих школах Німеччини
Other Titles Особенности организации учебно-производственной практики будущих экономистов-международников в высших школах Германии
Peculiarities of the future specialists in the foreign affairs practice organization in the higher institutions of Germany
Authors Otroshchenko, Larysa Stepanivna  
Keywords фахівці зовнішньоекономічного профілю
розвиток професійної компетентності
навчально-виробнича практика
дуальний принцип
Німеччина
specialists in foreign affairs
development of the professional competence
practice
dual principle
Germany
специалисты внешнеэкономического профиля
развитие профессиональной компетентности
учебно-производственная практика
дуальный принцип
Германия
Type Article
Date of Issue 2009
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55673
Publisher КІМ
License
Citation Отрощенко, Л.С. Особливості організації навчально-виробничої практики майбутніх економістів-міжнародників у вищих школах Німеччини [Текст] / Л.С. Отрощенко // Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції: зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: КІМ, 2009. – С. 566–571.
Abstract У статті розглянуто організацію практики майбутніх фахівців зовнішньоекономічного профілю Німеччини як чинника розвитку їх фахової, соціальної та інтеркультурологічної компетентностей; визначено її особливості, розглянуті обов’язкові умови щодо організації практики за кордоном. Наведено приклади використання традиційного у у вищій економічній освіті країни.
The organization of the practice of the future German specialists in the field of International Economy as a ground of the development of their professional, social and intercultural competences is considered in the article; peculiarities of the practice are defined; compulsory conditions of abroad practice are considered. The examples of the application of the traditional dual principle in the higher economic education in Germany are given.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

China China
1
Germany Germany
31
Ukraine Ukraine
98
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
12

Downloads

Germany Germany
33
Ukraine Ukraine
105
Unknown Country Unknown Country
6

Files

File Size Format Downloads
Otroschenko_dual_principle2.pdf 335,11 kB Adobe PDF 144

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.