Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55723
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Ефективність застосування L-аргініну у хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні із ожирінням
Authors Проценко, О.В.
Keywords артеріальна гіпертензія
артеріальний тиск
гіпертонічна хвороба
ожиріння
артериальная гипертензия
артериальное давление
гипертоническая болезнь
ожирение
Type Masters thesis
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55723
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Проценко, О.В. Ефективність застосування L-аргініну у хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні із ожирінням [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра; спец.: 14.01.02 - внутрішні хвороби / О.В. Проценко; наук. керівник Н.М. Кириченко. - Суми: СумДУ; Мед. ін-т, 2017. - 59 с.
Abstract Артеріальна гіпертензія (АГ) та її ускладнення належать до найважливіших медичних і соціальних проблем не тільки в Україні, але й в економічно розвинених країнах світу. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визначає її як «провідний глобальний ризик підвищен ня смертності від серцево-судинних захворювань (ССЗ) в усьому світі». За даними ВООЗ, підвищений артеріальний тиск (АТ) на сьогодні мають 1,5 млрд. людей, зокрема 30-45 % європейського населення [53]. Про масштабність проблеми свідчить і той факт, що у 2013 році Всесвітній день здоров’я був присвячений питанням профілактики, виявлення та лікування АГ і пройшов під девізом «Слідкуйте за своїм артеріальним тиском – скоротіть ризик розвитку інфаркту та інсульту». В Україні, згідно з епідеміологічними дослідженнями, на АГ страждає майже 13 млн. осіб, причому у 20-30 % випадків АГ проходить на тлі ожиріння (Ож) [3, 8]. Серед патофізіологічних механізмів виникнення АГ одним із найважливіших чинників вважається порушення структури і функції ендотелію, який відіграє провідну роль у контролі за судинним тонусом через вивільнення вазоактивних речовин - вазоконстрикторів та вазодилататорів [2, 9]. Взаємодія ендогенних чинників вазоконстрикції (ендотелін, ангіотензин ІІ, адреналін) з вазодилятаторами (оксид азоту, простациклін, ендотеліальний фактор релаксації) забезпечує відповідний баланс вазомоторних реакцій, збереження нормального АТ та адекватний кровообіг [16, 28, 29]. Тривалий вплив таких факторів ризику, як АГ та дисліпідемія, пригнічує вазодилатуючу здатність ендотелію, збільшує проникність судинної стінки до ліпідів, сприяє розвитку атеросклерозу [15, 35]. Ендотеліальна дисфункція виникає також внаслідок інших причин, які випереджають виникнення АГ, супроводжують та обтяжують її перебіг. Мета дослідження: вивчити вплив амінокислоти L-аргініну на перебіг ГХ в поєднанні з Ож, рівень АТ, ліпідний профіль, показники діастолічної функції лівого шлуночка (ДФЛШ).
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (МІ)

Views

China China
10
France France
6
Germany Germany
3
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
2007
United Kingdom United Kingdom
14780
United States United States
8483
Unknown Country Unknown Country
25

Downloads

Australia Australia
1
China China
1
EU EU
1
France France
3
Germany Germany
25317
Kazakhstan Kazakhstan
1
Russia Russia
6
Ukraine Ukraine
2187
United Kingdom United Kingdom
14781
United States United States
4244
Unknown Country Unknown Country
47

Files

File Size Format Downloads
mag_Protsenko.pdf 1,62 MB Adobe PDF 46589

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.