Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55726
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Термодинамічна теорія фазових переходів між структурними станами межового мастила із урахуванням просторової неоднорідності
Authors Liashenko, Yakiv Oleksandrovych  
Zaskoka, Anton Mykolaiovych
Borysiuk, Vadym Mykolaiovych
Shvets, Uliana Stanislavivna  
Oleksiienko, Halyna Andriiivna  
Volk, Yurii Yuriiovych  
Литовка, С.С.
ORCID http://orcid.org/0000-0001-7511-3163
http://orcid.org/0000-0002-1518-4047
http://orcid.org/0000-0002-0274-5095
http://orcid.org/0000-0002-0262-762X
Keywords межове мастило
граничная смазка
boundary lubricant
Трибологія
Трибология
Tribology
Числове моделювання
Численное моделирование
Numerical simulation
Type Technical Report
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55726
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Термодинамічна теорія фазових переходів між структурними станами межового мастила із урахуванням просторової неоднорідності [Текст] : звіт про НДР (проміжний) / Кер. Я.О. Ляшенко. - Суми : СумДУ, 2016. - 32 с.
Abstract Об’єкт дослідження – процеси зсувного плавлення, що спостерігаються в тонких твердоподібних плівках мастила при межовому терті. Метою проекту є подальший розвиток термодинамічної теорії, що описує зсувне плавлення. Опис кінетичних процесів, що відбуваються при плавленні нанорозмірних об’єктів. Також метою є пояснення механізму переривчастого режиму руху, коли сила внутрішнього тертя в трибологічній системі періодично змінюється із часом, у просторово неоднорідному випадку. Дослідження на основі побудованої теорії впливу зовнішніх факторів на процеси, що відбуваються при плавленні в режимі межового тертя.
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

China China
11027
Denmark Denmark
1
Finland Finland
1
France France
2
Germany Germany
42864
Greece Greece
1
Ireland Ireland
393089
Italy Italy
4
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Romania Romania
1
Switzerland Switzerland
1
Ukraine Ukraine
210758658
United Kingdom United Kingdom
13528339
United States United States
394467991
Unknown Country Unknown Country
27049324

Downloads

Brazil Brazil
1
China China
6536711
France France
1
Germany Germany
646251306
India India
1
Ireland Ireland
2
Israel Israel
1
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
4
Ukraine Ukraine
394467992
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
646251306
Unknown Country Unknown Country
786177

Files

File Size Format Downloads
Liashenko_1282.pdf 1,36 MB Adobe PDF 1694293505

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.