Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55793
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Реінжиніринг як сучасна тенденція розвитку банківського бізнесу
Other Titles Reengineering how modern trend development of banking business
Authors Єгоричева, С.Б.
Keywords банківський бізнес
банковский бизнес
banking business
реінжиніринг банку
реинжиниринг банка
bank reengineering
Україна
Украина
Ukraine
банк
bank
Type Article
Date of Issue 2006
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55793
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
Citation Єгоричева, С.Б. Реінжиніринг як сучасна тенденція розвитку банківського бізнесу [Текст] / С.Б. Єгоричева // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць. - Суми: УАБС НБУ, 2006. - Т. 17. - C. 150–159.
Abstract У сучасних умовах більшість українських банків потребують серйозної перебудови і оновлення свого бізнесу. Однією з основних причин цього є різке загострення конкуренції на фінансових ринках, яке викликане універсалізацією та глобалізацією банківської діяльності, певною лібералізацією її державного регулювання, інтенсивним проникненням у традиційно банківські сфери небанківських фінансових посередників.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

France France
1
Germany Germany
17
Italy Italy
1
Ukraine Ukraine
2
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
9

Downloads

China China
1
France France
1
Germany Germany
2
Romania Romania
1
Ukraine Ukraine
19
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
37

Files

File Size Format Downloads
Yehorycheva_Reinzhynirynh.pdf 1,37 MB Adobe PDF 62

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.