Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56801
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Нові тенденції в інноваційному проектуванні
Other Titles Новые тенденции в инновационном проектировании
New trends in innovative designing
Authors Bondarenko, Alla Fedorivna  
Keywords інновації
innovations
проектування
designing
технологічний прогрес
technological progress
винаходи
inventions
інжиніринг
engineering
реінжиніринг
reengineering
бізнес-процес
business process
инновации
проектирование
технологический прогресс
изобретения
инжиниринг
реинжиниринг
бизнес-процесс
Type Article
Date of Issue 2003
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56801
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Бондаренко, А.Ф. Нові тенденції в інноваційному проектуванні [Текст] / А.Ф. Бондаренко // Вісник Української академії банківської справи. - 2003. - № 2. - C. 78 - 83.
Abstract У статті доводиться, що єдиним універсальним підходом до розв’язання завдань інноваційних перетворень та розвит-ку виробництва є проекти і управління ними. Акцентується увага на очевидних відмінностях проект-менеджменту від загального менеджменту (управління підприємством). Узагальнюється думка щодо ролі та місця інжинірингу, як комплек-су робіт і послуг стосовно реалізації інноваційного проекту, що містить у собі створення, реалізацію, просування та дифу-зію певної інновації. Передбачається особливе ставлення у сфері інноваційного менеджменту до радикального перепроек-тування ділових процесів, тобто реінжинірингу. Аналізується сучасний стан розвитку української економіки з точки зору розвитку науково-технічного прогресу та основних факторів виробництва, котрі визнаються конкретними передумовами для підвищення конкурентоздатності національної економіки і переходу до стійкого економічного зростання.
The author analyzed innovation process as not only process of knowledge transformation to new products, technologies and services, but different types of market research. The results of scientific research include conclusion that the project method is the most effective way of innovation problems solving. Innovation project management is described as a complex process including different aspects: finance, administration, technology, production, ecology etc. The current stage of Ukrainian economy has been analyzed. The author took a lot of attention to R&D and as the most important factor of competition at each level of economy: micro- as well as macro-.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
3482
Greece Greece
1
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
870
Ukraine Ukraine
392
United Kingdom United Kingdom
1741
United States United States
9980
Unknown Country Unknown Country
8

Downloads

China China
1
France France
2
Germany Germany
23
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
3488
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
16

Files

File Size Format Downloads
Bondarenko_engineering1.pdf 294,79 kB Adobe PDF 3533

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.