Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57543
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Профілювання фізичних якостей у відповідності з ППФП вузів різних спеціальностей
Other Titles Profiling physical qualities in accordance with the universities of different specialties PAPT
Authors Pylypei, Leonid Petrovych  
Keywords студенти
групи спеціальностей
профилирование
психофизические качества
students
specialist groups
profiling
psychophysic qualities
Type Article
Date of Issue 2008
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57543
Publisher Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
License
Citation Пилипей, Л. П. Профілювання фізичних якостей у відповідності з ППФП вузів різних спеціальностей [Текст] / Пилипей Л. П. // Педагогіка, психологія і медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2008. - № 4. - С. 253-257.
Abstract Досліджено підходи різних авторів до професійно важливих психофізіологічних якостей студентів різних спеціальностей. Встановлено важливість профільних професійно важливих фізичних якостей для професійно-прикладної фізичної підготовки студентів різних спеціально відповідно до стандартів вищої освіти, за якими здійснюється підготовка фахівців у вузах України. Систематизовано і обґрунтовано необхідність формування профільних психофізичних якостей у відповідності з загальними групами професій (інформаційно-логічна, природничо-аграрна, технічна, комунікативна, творчо-образна, екстремальна) з метою створення ефективної системи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів.
Different authors approaches to treating professionally significant psychophysical qualities of students majoring in olifferent specialisms have been analysed. The importance of profiling professionally important qualities in applied training of student of different specialisms has been treated with reference to the standards of higher education in Ukraine. The necessity to develop specific psychophysical qualities of students in accordance with general professional groups (in formational and logical, technical, communicational, creatively-abstract, extremal) has been systematised and grounded with the view of creating effective system of students professional training.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Germany Germany
35
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
441
United Kingdom United Kingdom
979
United States United States
490
Unknown Country Unknown Country
11

Downloads

China China
2
Germany Germany
37
Ukraine Ukraine
1964
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
22

Files

File Size Format Downloads
Pylypei_Profiliuvannia_fizychnykh_iakostei.pdf 268,91 kB Adobe PDF 2027

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.