Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57625
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Основні завдання та інструменти контролінгу фінансової стійкості страхової компанії
Other Titles The main objectives and instruments of controlling the financial stability of insurance companies
Authors Ткаченко, Н.В.
Keywords контролінг
фінансова стійкість
страхова компанія
controlling
financial stability
insurance company
контроллинг
финансовая устойчивость
страховая компания
Type Article
Date of Issue 2012
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57625
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Ткаченко, Н.В. Основні завдання та інструменти контролінгу фінансової стійкості страхової компанії [Текст] / Н.В. Ткаченко // Вісник Національного банку України. - 2012. - № 3(193). - C. 38–43.
Abstract У сучасній фінансовій системі україни все більшу роль відіграють страхові компанії. Мобілізуючи грошові кошти і перетворюючи їх на капітал, вони здатні не лише забезпечувати захист суспільного виробництва, а й здійснювати необхідні інвестиції в економіку країни. Для потенційних споживачів страхових послуг, фізичних та юридичних осіб, теоретичний та практичний інтерес становить фінансова стійкість страховиків, методи її оцінки і забезпечення. Автор статті досліджує контролінг фінансової стійкості як систему чіткого та ефективного управління грошовими потоками страхової компанії. В статті визначено основні напрямки стратегічного та оперативного контролінгу; сформульовано основні завдання та інструменти контролінгу фінансової стійкості страхової компанії. На цій підставі автор пропонує алгоритм контролінгу фінансової стійкості страхової компанії, обгрунтовує принципи його побудови та особливості впровадження.
In modern Ukraine's financial system increasingly important role played by insurance companies. Mobilizing funds and converting them into capital, they can not only protect public production, but also make the necessary investments in the economy. For potential consumers of insurance services, persons and entities, theoretical and practical interest is the financial stability of insurers, methods of assessment and support. The article explores the controlling financial stability as a system of clear and effective cash management of the insurance company. The paper identified key areas of strategic and operational controlling The main objectives and instruments of controlling the financial stability of insurance companies. On this basis, the author proposes an algorithm controlling the financial stability of insurance companies, supports the principles of its construction and features of implementation.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

China China
1
France France
1
Germany Germany
24
Italy Italy
1
Netherlands Netherlands
1557
Poland Poland
1
Ukraine Ukraine
1005
United Kingdom United Kingdom
6225
United States United States
504
Unknown Country Unknown Country
18

Downloads

Austria Austria
1
China China
3
Poland Poland
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
9339
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
57

Files

File Size Format Downloads
Tkachenko.pdf 440,54 kB Adobe PDF 9404

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.