Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59210
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Sustainable investments as one of the directions of state and private sector cooperation
Other Titles Стійкі інвестиції як один із напрямів співробітництва державного та приватного сектора
Authors Hrytsenko, Larysa Leonidivna
Vysochyna, Alina Volodymyrivna  
Keywords sustainable investments
стійкі інвестиції
cooperation
співробітництво
state sector
державний сектор
private sector
приватний сектор
Type Article
Date of Issue 2012
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59210
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Hrytsenko L. Sustainable investments as one of the directions of state and private sector cooperation / L. Hrytsenko, A. Vysochyna // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : збірник тез доповідей VІI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 травня 2012 р.) : у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – Т. 1. – С. 38-40.
Abstract Сьогодні соціальне партнерство та корпоративна соціальна відповідальність, як її невід'ємна частина, є основою сталого розвитку розвинутих країн. Ця концепція доводить свою ефективність та раціональність як певний компроміс між інтересами бізнесу, суспільства та держави щороку. Гармонізація інтересів кожної з цих партій призводить до зменшення соціальної напруженості, більш ефективної роботи бізнесу (оскільки виробничі відносини засновані на двосторонніх угодах, що підвищують продуктивність праці та, з іншого боку, захищає права працівників) і дозволяє державі передавати частина її соціальної функції на мікрорівні для більш повного та об'єктивного вирішення проблем.
Nowadays social partnership and corporate social responsibility, as its integral part, is the basis of sustainable development of the developed countries. This concept proves its efficiency and rationality as a sort of compromise between the interests of business, society and state every year. Harmonization of the interests each of these parties leads to a reduction in social tension, more efficient operation of business (as industrial relations based on bilateral agreements, which increase productivity and, on the other hand, protects workers rights) and allows the state to transfer part of its so-cial function at the micro level for more complete and objective solving of problems.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

France France
1
Germany Germany
1
Singapore Singapore
21
Ukraine Ukraine
179
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
8

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
112
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Hrytsenko_Sustainable_investments.pdf 498,38 kB Adobe PDF 119

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.