Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59550
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Науково-методичні підходи до оцінки діючого механізму формування бюджетного потенціалу регіону
Other Titles Scientific and methodological approaches to the assessment of the current mechanism of formation budgetary capacity region
Authors Ігнатенко, В.Ю.
Keywords бюджетний потенціал
бюджетный потенциал
budget potential
регіон
регион
region
Type Conference Papers
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59550
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Ігнатенко, В.Ю. Науково-методичні підходи до оцінки діючого механізму формування бюджетного потенціалу регіону [Текст] / В.Ю. Ігнатенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2013 р.). - Суми : УАБС НБУ, 2013. - С. 80-81.
Abstract Сучасне динамічне середовище, яке функціонує сьогодні в умовах бюджетно-податкових реформ, вимагає дієвого механізму формування бюджетного потенціалу регіонів (далі БПР), під яким розуміємо сукупність форм, важелів, інструментів та інститутів, інтегрованість яких у певному порядку забезпечує можливість та здатність бюджету акумулю¬вати ресурси з наявних та прихованих джерел на основі використання якісного правового та інформаційного забезпечення. Такий підхід, на відміну від існуючих, сприяє оцінці: 1) ресурсної складової БПР за допомогою форм, важелів, інструментів; 2) здатностей – через функціонування інститутів; 3) можливостей – на підставі правового й інформаційного забезпечення.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

China China
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
89
United Kingdom United Kingdom
210
United States United States
521
Unknown Country Unknown Country
10

Downloads

China China
2
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
835
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Ihnatenko_Biudzhetnyi_potentsial.pdf 287,65 kB Adobe PDF 843

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.