Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60048
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Інвестиційна ситуація в Сумській області
Other Titles The investment situation in the Sumy region
Authors Кравчук, К.
Keywords інвестиції
Сумська область
інвестиційна ситуація
investment
Sumy region
investment situation
Type Conference Papers
Date of Issue 2006
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60048
Publisher
License
Citation Кравчук, К. Інвестиційна ситуація в Сумській області [Текст] / К. Кравчук ; науков. керів. О.В. Черняков // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: погляд у майбутнє : бірник тез доповідей за матеріалами Восьмої науково-практичної конференції студентів (18-22 квітня 2005 р.) та Дев'ятої науково-практичної конференції студентів (27 квітня 2006 р.) / Українська академія банківської справи Національного банку України. - Суми , 2006. - С. 42-45.
Abstract На сучасному ет апі економічна система України, яка гостро ві д чуває дефіцит фінансових ресурсів, потр ебує чималих фінансових і матеріальних надходжень. Перші можуть викорис товуватися у в и гляді інвестицій, які нині розглядаються як джерела виходу з економ і чної кризи та стабілізації економіки України загалом. Разом з тим, в о ни здатні принести ще й вагому ві ддачу, якщо будуть напр ав лені у пріоритетні галузі і виробництва. А всі ці положення має забезпеч у вати інвестиційна політика України.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

France France
1
Germany Germany
30
Greece Greece
1
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
269
United Kingdom United Kingdom
941
United States United States
314
Unknown Country Unknown Country
8

Downloads

China China
2
Germany Germany
32
Ukraine Ukraine
226
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Kravchuk_.pdf 277,65 kB Adobe PDF 264

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.