Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60797
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Асоціація K121Q поліморфізму гена ЕNРР1 з цукровим діабетом 2-го типу у хворих із наявним чи відсутнім ожирінням
Authors Marchenko, Iryna Vasylivna
Ганін, Д.В.
Зарва, А.О.
Keywords цукровий діабет
сахарный диабет
diabetes
ожиріння
ожирение
obesity
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60797
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Марченко, І.В. Асоціація K121Q поліморфізму гена ЕNРР1 з цукровим діабетом 2-го типу у хворих із наявним чи відсутнім ожирінням [Текст] / І.В. Марченко, Д.В. Ганін, А.О. Зарва ; наук. кер. В.Ю. Гарбузова // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. - Суми : СумДУ, 2017. - С. 445.
Abstract Серед генетичних чинників важливе значення у розвитку цукрового діабету (ЦД) 2-го типу та ожиріння мають поліморфні варіанти гена ектонуклеотид пірофосфотази/фосфодіестерази 1 (ENPP1), фермент, що взаємодіє з α-субодиницею рецептора інсуліну та інгібує наступну передачу сигналу інсуліну, за рахунок зменшення аутофосфорилювання β-субодиниць. Протеїн кодується однойменним геном, що міститься у 6-й (6q22–23q) хромосомі, має 25 екзонів і 24 інтрони. Його мутації часто призводять до інсулінорезистентності.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
1
France France
285
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
127
United Kingdom United Kingdom
569
United States United States
2133
Unknown Country Unknown Country
9

Downloads

China China
3
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
99
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Marchenko_Ghanin_Zarva.pdf 820,72 kB Adobe PDF 107

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.