Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60802
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Розподіл алельних варіантів гена EDNRA за С+70g поліморфізмом у хворих з ішемічним атеротромботичним інсультом залежно від величини індексу маси тіла
Authors Oleshko, Tetiana Bohdanivna  
Yurchenko, Viktoriia Serhiivna
Svyrydenko, Diana Yuriivna
Keywords інсульт
инсульт
stroke
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60802
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Олешко, Т.Б. Розподіл алельних варіантів гена EDNRA за С+70g поліморфізмом у хворих з ішемічним атеротромботичним інсультом залежно від величини індексу маси тіла [Текст] / Т.Б. Олешко, В.С. Юрченко, Д.Ю. Свириденко ; наук. кер. В.Ю. Гарбузова // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. - Суми : СумДУ, 2017. - С. 446-447.
Abstract Ендотеліновий рецептор типу А (EDNRA) є однією з ключових ланок, від якої залежить розвиток багатьох серцево-судинних захворювань та ішемічного атеротромботичного інсульту (ІАТІ) зокрема. Це пов’язано з його значною афінністю до ендотеліну-1, в результаті чого розвивається дисфункція ендотелію церебральних судин. Тому дослідження впливу поліморфізму гена EDNRA на розвиток ІАТІ у осіб з різним індексом маси тіла має велике значення.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
1
France France
1
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
161
United Kingdom United Kingdom
534
United States United States
356
Unknown Country Unknown Country
12

Downloads

China China
2
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
126
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Oleshko_Jurchenko_Svyrydenko.pdf 1,13 MB Adobe PDF 135

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.