Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61091
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Порушення прав безробітних громадян України внаслідок прийняття „антикризового” Закону України № 799-VI “Про внесення змін до деяких Законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення”
Other Titles Violation of unemployed citizens rights in Ukraine due to the adoption of "anticrisis" Law of Ukraine № 799-VI "On amendments to some laws of Ukraine on the reduction of influence of world financial crisis on the employment sphere"
Authors Лазнюк, Є.В.
Keywords безробітні
зайнятість
криза
unemployed
employment
crisis
Type Conference Papers
Date of Issue 2009
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61091
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Лазнюк, Є.В. Порушення прав безробітних громадян України внаслідок прийняття „антикризового” Закону України № 799-VI “Про внесення змін до деяких Законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення” [Текст] / Є.В. Лазнюк // Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти : зб. тез доп. ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених (11-12 грудня 2009 року) / Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми, 2009. - C. 293-295.
Abstract Україна стоїть на шляху побудови правової держави та створення якісно нового суспільства, в якому забезпечуються пріоритети загальнолюдських цінностей. Тобто, вона претендує на визнання її іншими державами світу цивілізованою країною, яка іде у своєму розвитку орієнтуючись на права людини як вищу цінність.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

China China
194
Germany Germany
25
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
583
Ukraine Ukraine
155
United Kingdom United Kingdom
3299
United States United States
1165
Unknown Country Unknown Country
10

Downloads

Files

File Size Format Downloads

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.