Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61838
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Дослідження схильності до підприємницької діяльності студентів УАБС
Other Titles Investigation of entrepreneurial to business by students of UAB
Authors Холявко, Д.О.
Keywords підприємницька діяльність
студентів
entrepreneurial
students
Type Conference Papers
Date of Issue 2007
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61838
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Холявко, Д.О. Дослідження схильності до підприємницької діяльності студентів УАБС [Текст] / Д.О. Холявко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: погляд у майбутнє: зб. тез доповідей за матеріалами Десятої науково-практичної конференції студентів (26 квітня 2007 р). – Суми: УАБС НБУ, 2007. – С. 36-38.
Abstract В Україні, де активно розвивається ринкова економіка, на сьогодні актуальною є необхідність росту малого бізнесу. Помітно також зростаюче бажання молоді володіти власним бізнесом. За результатами проведеного нами опитування, 80 % молодих людей віком від 17 до 20 років, що навчаються на економічному факультеті УАБС, бажають започаткувати власну справу.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

China China
1
France France
1
Germany Germany
36
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
436
United Kingdom United Kingdom
1962
United States United States
491
Unknown Country Unknown Country
14

Downloads

China China
2
Germany Germany
38
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
329
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
19

Files

File Size Format Downloads
Kholiavko_students1.pdf 165,11 kB Adobe PDF 391

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.