Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63379
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Роль інноваційно-інвестиційних і грошово-кредитних механізмів у реалізації якісно нової стратегії соціально-економічного розвитку держави
Other Titles The Role Of Innovation And Investment And Monetary Mechanisms In The Implementation Of A Qualitatively New Socio-Economic Development
Authors Процик, Т.В.
Keywords інноваційна діяльність
innovation
інвестиції
investment
грошово-кредитні
monetary
Type Conference Papers
Date of Issue 2003
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63379
Publisher НВП Евріка
License
Citation Процик, Т.В. Роль інноваційно-інвестиційних і грошово-кредитних механізмів у реалізації якісно нової стратегії соціально-економічного розвитку держави [Текст] / Т.В. Процик // Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : НВП Евріка, 2003. – С. 113-115.
Abstract Соціально-економічна ситуація, що склалася в Україні протягом останнього десятиліття, вимагає негайної і кардинальної переорієнтації розвитку держави в якісно новому напрямку, що передбачає імплементацію політики широкомасштабних технологічних змін на основі застосування інноваційно- інвестиційних і грошово-кредитних каталізаторів.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

France France
1
Germany Germany
26
Ukraine Ukraine
77
Unknown Country Unknown Country
9

Downloads

China China
3
Germany Germany
29
Ukraine Ukraine
79
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Protsyk2.pdf 389,85 kB Adobe PDF 112

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.