Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63818
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Іонна Ag+ електропровідність та термодинамічні властивості магнітного напівпровідника AgFeTe[2]
Authors Мороз, М.В.
Прохоренко, М.В.
Рудик, Б.П.
Нечипорук, Б.Д.
Keywords електропровідність
электропроводность
conductivity
магнітний напівпровідник
магнитный полупроводник
magnetic semiconductor
енергія
энергия
energy
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63818
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Іонна Ag+ електропровідність та термодинамічні властивості магнітного напівпровідника AgFeTe[2] [Текст] / М.В. Мороз, М.В. Прохоренко, Б.П. Рудик [et al.] // Фізика, електроніка, електротехніка : матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 17-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 35-36.
Abstract Система Ag–Fe–Te характеризується потрійною фазою AgFeTe2, що належить класу срібловмісних халькогенідних магнітних напівпровідників. Температура конгруентного плавлення AgFeTe2 становить 953 К. Сполука кристалізується в структурному типі халькопіриту: a = 7.14 Å, c = 9.90 Å та зазнає поліморфного перетворення при 423 К. Перехід низькотемпературної (НТ) модифікації у високотемпературну (ВТ) супроводжується зростанням енергії активації електронної провідності більше ніж в 2 рази: 0.28 еВ та 0.58 еВ відповідно. Для високотемпературної модифікації характерним є тригональне впорядкування кристалічної ґратки вище 720 К.
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

Australia Australia
1
China China
1
France France
2
Germany Germany
16
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
329
United Kingdom United Kingdom
1051
United States United States
689
Unknown Country Unknown Country
10

Downloads

China China
1
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
299
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Moroz_elektroprovidnist.pdf 675,29 kB Adobe PDF 308

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.