Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63881
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Some peculiarities of the tasks and functions of the National guard of Ukraine in the course of the emergency situation
Other Titles Деякі особливості завдань та функцій Національної гвардії України під час надзвичайних ситуацій
Authors Berestok, Bohdan Petrovych
Keywords tasks and functions
завдання та функції
задания и функции
National Guard of Ukraine
Національна гвардія України
Национальная гвардия Украины
emergency situations
надзвичайні ситуації
чрезвычайные ситуации
Type Article
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63881
Publisher Sumy State University
License
Citation Berestok, B.P. Some peculiarities of the tasks and functions of the National guard of Ukraine in the course of the emergency situation [Text] / B.P. Berestok // Правові горизонти. - 2017. - Вип. 4(17). - С. 37-42.
Abstract The article reveals the importance of the National Guard of Ukraine as one of the bodies that ensure the protection of the human civil rights and freedoms, law enforcement, preventing and fighting against crime, natural disasters, various kinds of accidents, disasters, explosions, epidemics and epizootics, epiphytotic, pollution, biological or bacteriological infection of a certain territory or objects. The article deals with tasks and functions focused on warning, prevention and response to emergency situations of war, social, technological and natural disasters. There are two main groups identified among them, they are: general (public safety, public order, fight against crime) and special (rescue of people, property, protection of life and health). The attention is paid to the management efficiency of chiefs and commanders, their headquarters and staff, aimed at the timely and full implementation of measures to step up the protection of public order, ensure the public security, consolidate the legality and prevent crime. In addition, the attention is devoted to special operations, namely, a set of operational, regime, military and other measures and actions carried out by law enforcement entities independently or interacting with other units under the consolidated guidance and with the shared objective. Thus, the objective is to stabilize the situation, to localize and remove the effects of the emergency situation of a certain type, to protect the objects of the national security: to ensure both human civil rights and freedoms and the legitimate interests of society and the state; to carry out special operations in the legal boundaries, in defined territory and time period; to establish the interaction with the population in order to provide its security, effective and fast normalization of the current operational environment, localization and removal of the effects of the emergency situation; to observe the requirements of the current legislation of Ukraine, morals and legal culture strictly and obligatory; to explain the basic methods, forms, measures and actions carried out by law enforcement entities. Besides the specified basic tasks, the additional ones are indicated as follows: the protection of the site of the special operation carrying out; criminal investigative, combat, informational, logistic and moral-psychological support of the special operations; the provision of the first emergency care to victims and their delivery to medical institutions and others.
У статті розкрито важливість Національної гвардії України як одного з органів, що забезпечує охорону прав і свобод людини і громадянина, правопорядку, попередження та боротьбу зі злочинами, стихійними лихами, різного роду аваріями, катастрофами, вибухами, епідеміями та епізоотіями, епіфітотіями, забрудненнями, біологічне чи бактеріологічне зараження певної території або об’єктів. Розглянуто завдання та функції, спрямовані на попередження, запобігання та реагування на надзвичайні ситуації воєнного, соціального, техногенного та природного характеру. Серед них виділено дві основні групи: загальні (забезпечення громадської безпеки, охорона громадського порядку, боротьба зі злочинністю) та спеціальні (рятування населення, майна, захист життя та здоров’я). Акцентовано увагу на управлінській ролі начальників та командирів, їх штабів та робочих апаратів, діяльність яких спрямована на своєчасне й повне здійснення заходів щодо посилення охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, зміцнення законності, активізації боротьби зі злочинністю. Крім того, увагу приділено спеціальним операціям – комплексу оперативних, режимних, військових та інших заходів і дій, які проводять суб’єкти охорони правопорядку самостійно або взаємодіючи з іншими суб’єктами під єдиним керівництвом та з однією метою. При цьому, метою є нормалізація обстановки, локалізація та ліквідація наслідків надзвичайної ситуації певного виду, захист об'єктів національної безпеки: охорона та захист прав та свобод людини і громадянина, законних інтересів суспільства та держави; проведення спецоперації у правовому полі, на визначені території та часовий період; налагодження взаємодії з населенням задля забезпечення його безпеки, ефективної та якнайшвидшої нормалізації оперативної обстановки, локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; чітке дотримання вимог діючого законодавства України, моралі та правової культури; роз’яснення основних прийомів та способів, форм та методів діяльності суб’єктів охорони правопорядку. Окрім зазначених базових завдань, зазначено допоміжні: охорона місця проведення спецоперації; оперативно-розшукове, бойове, інформаційне, тилове й морально-психологічне забезпечення спецоперації; надання першої невідкладної допомоги постраждалим і доставляння їх до медичних установ та інші.
Appears in Collections: Правові горизонти

Views

France France
1
Germany Germany
1104
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
530
United Kingdom United Kingdom
3840
United States United States
2186
Unknown Country Unknown Country
16

Downloads

China China
2
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
487
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Berestok_National_Guard_of_Ukraine_Legal_horizons_4(17)_2017.pdf 578,18 kB Adobe PDF 495

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.