Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63956
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Синергетика структурної організації полімерних ауксетиків
Authors Шевчук, Т.М.
Keywords синергетика
synergetics
термопластичний поліуретан
термопластичный полиуретан
thermoplastic polyurethane
акустичне дослідження
акустическое исследование
acoustic study
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63956
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Шевчук, Т.М. Синергетика структурної організації полімерних ауксетиків [Текст] / Т.М. Шевчук // Фізика, електроніка, електротехніка : матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 17-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 43.
Abstract Досліджувався наповнений термопластичний поліуретан (ТПУ) з критичним вмістом наповнювача (для систем ТПУ + Fe складав 52 %, ТПУ + W – 48%, ТПУ+Мо – 43%). За результатами акустичних досліджень для ТПУ-систем визначався коефіцієнт Пуассона, який є від’ємним. ТПУ-системи, на основі синергетичного підходу, можна розглядати як проміжні структуроутворення між повністю впорядкованими та хаотичними. Такий підхід до структури ТПУ-систем дає можливість розглядати їх як фрактальні і використовувати фрактальні підходи до аналізу наноутворень та надмолекулякулярної організації в них, а також властивостей. Значення фрактальних розмірностей ТПУ-систем вказують на те, що структуроутворення в них мають лінійний характер, в яких виявляються площинні ефекти.
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

France France
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
158
United Kingdom United Kingdom
525
United States United States
349
Unknown Country Unknown Country
13

Downloads

China China
1
Germany Germany
2
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
141
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Shevchuk_synerhetyka.pdf 443,92 kB Adobe PDF 150

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.