Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64031
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Магнітні властивості полімерних композиційних матеріалів системи пентапласт - AgI
Authors Рокицька, Г.В.
Рокицький, М.О.
Шевченко, А.Д.
Шутилєва, М.І.
Keywords композиційний матеріал
композиционный материал
composite material
пентапласт
pentaplast
мініатюризація обладнання
миниатюризация оборудования
miniaturization of equipment
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64031
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Магнітні властивості полімерних композиційних матеріалів системи пентапласт - AgI [Текст] / Г.В. Рокицька, М.О. Рокицький, А.Д. Шевченко, М.І. Шут // Фізика, електроніка, електротехніка : матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 17-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 41.
Abstract Розвиток науки і техніки потребує неперервного вдосконалення та мініатюризації обладнання. В зв’язку з цим виникає потреба у вивченні та використанні нових конструкційних матеріалів із новими наперед заданними властивостями. Яскравими представниками таких матеріалів є полімерні композиційні матеріали (ПКМ) наповнені дисперсними частинками твердих електролітів. Серед них на особливу увагу заслуговують ПКМ системи пентапласт – AgI.
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

France France
1
Germany Germany
2
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
542
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
249
United Kingdom United Kingdom
1085
United States United States
273
Unknown Country Unknown Country
15

Downloads

China China
2
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
228
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Rokytska_vlastyvosti.pdf 469,65 kB Adobe PDF 239

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.