Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64086
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Розрахунок хвильових функцій np- розсіяння
Authors Жаба, В.І.
Keywords амплітудна функція
амплитудная функция
amplitude functions
хвильова функція
волновая функция
wave function
спектроскопічний стан
спектроскопическое состояние
spectroscopic state
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64086
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Жаба, В.І. Розрахунок хвильових функцій np- розсіяння [Текст] / В.І. Жаба // Фізика, електроніка, електротехніка : матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 17-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 50.
Abstract Для обрахунку фаз одноканального нуклон-нуклонного розсіяння розглянуто відомий метод фазових функцій. У роботі в рамках J- матриці зворотної теорії розсіяння отримано хвильові функції спектроскопічних станів для моделей ISTP. Для порівняння значення хвильових функцій приведено у відн. од. Енергії взаємодії нуклонної системи становили Еlab=10; 50; 150 і 350 МеВ.
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
52
Unknown Country Unknown Country
6

Downloads

China China
1
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
20
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Zhaba_rozrakhunok.pdf 519,41 kB Adobe PDF 25

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.