Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64098
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Дослідження ефективних перерізів (у, n)- реакції на ізотопах індію
Authors Жаба, В.І.
Keywords дослідження
исследование
research
ізомерний стан
изомерное состояние
isomeric state
ізотоп індію
изотоп индия
isotope of india
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64098
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Жаба, В.І. Дослідження ефективних перерізів (у, n)- реакції на ізотопах індію [Текст] / В.І. Жаба, Б.М. Глеба // Фізика, електроніка, електротехніка : матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 17-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 51.
Abstract По ізомерним відношенням виходів можна розрахувати переріз збудження ізомерних станів в реакції 113Іn(γ,n)112m,gIn. Для цього необхідно знати відомі значення повного перерізу (γ,n)- реакції. При цьому використовуються співвідношення між виходами Y та інтегральними перерізами σint. Приведено ефективний переріз реакції 113Іn(γ,n)112mIn, отриманий методом Пенфольда-Лейсса (позначення як PL) по відомим ізомерним відношенням виходів.
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

Germany Germany
2
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
101
United Kingdom United Kingdom
229
United States United States
114
Unknown Country Unknown Country
9

Downloads

Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
78
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Zhaba_doslidzhennia.pdf 532,79 kB Adobe PDF 84

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.