Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64101
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Теор. груповий аналіз і запис термодинамічного потенціалу при фазових переходах в сегнетоелектриках
Authors Шамшин, О.П.
Keywords термодинамічний потенціал
термодинамический потенциал
thermodynamic potential
симетрійний аналіз
симметрийный анализ
symmetric analysis
фазова діаграма
фазовая диаграмма
phase diagram
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64101
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Шамшин, О.П. Теор. груповий аналіз і запис термодинамічного потенціалу при фазових переходах в сегнетоелектриках [Текст] / О.П. Шамшин // Фізика, електроніка, електротехніка : матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 17-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 56.
Abstract При аналізі фазових переходів (ФП) для запису термодинамічного потенціалу (ТДП), що адекватно описує рід переходу, аномалії фізичних властивостей під час переходу, параметр порядку (п.п.), що викликає ФП, необхідно спочатку провести симетрійний аналіз з метою з'ясування релевантного непривідного уявлення, відповідального за ФП. При симетрійному аналізі також встановлюються співвідношення між компонентами п.п. і перераховуються всі допустимі симетрією спотворення високосиметричної фази, що відбуваються при ФП. Проведення симетрійного аналізу дозволяє записати ТДП, що враховує вплив зовнішніх сил і описує переходи в конкретні орієнтаційні стани.
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

Canada Canada
1
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
141
United Kingdom United Kingdom
315
United States United States
157
Unknown Country Unknown Country
12

Downloads

China China
2
Germany Germany
629
Ukraine Ukraine
116
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Shamshyn_analiz.pdf 444,24 kB Adobe PDF 754

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.