Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64122
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Спосіб прогнозування виникнення ішемічного атеротромботичного інсульту (ІАТІ) з урахуванням поліморфізмів гена метилентетрагідрофолатредуктази (МТНFR)
Authors Matlai, Olha Ivanivna  
Harbuzova, Viktoriia Yuriivna  
Obukhova, Olha Anatoliivna  
Dubovyk, Yevhen Ivanovych  
Снєгірьова, І.О.
Keywords ішемічний атеротромботичний інсульт
ишемический атеротромботический инсульт
ischemic atherothrombotic stroke
поліморфізм гена
полиморфизм гена
gene polymorphism
метилентетрагідрофолатредуктаза
метилентетрагидрофолатредуктаза
Type Patent
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64122
Publisher Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
License
Citation Пат. 117453 U Україна, МПК G01N 33/50 (2006.01). Спосіб прогнозування виникнення ішемічного атеротромботичного інсульту (ІАТІ) з урахуванням поліморфізмів гена метилентетрагідрофолатредуктази (МТНFR) / О.І. Матлай, В.Ю. Гарбузова, О.А. Обухова, Є.І. Дубовик, І.О. Снєгірьова (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u2017005822; заявл. 23.01.2017; опубл. 26.06.2017, бюл. № 12.
Abstract Спосіб прогнозування виникнення ішемічного атеротромботичного інсульту (ІATI) з урахуванням поліморфізмів гена метилентетрагідрофолатредуктази (MTHFR), що включає визначення С677Т поліморфізму гена MTHFR, який відрізняється тим, що додатково індивідуально визначають А1298С поліморфізм ієна MTHFR і при наявності носійства мінорного алеля за двома поліморфізмами С677Т та А1298С гена MTHFR роблять висновок про зростання ризику розвитку ІATI.
Appears in Collections: Патенти

Views

Canada Canada
851
France France
2
Germany Germany
2
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
389
United Kingdom United Kingdom
1703
United States United States
426
Unknown Country Unknown Country
30

Downloads

China China
1
France France
2
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
280
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
12

Files

File Size Format Downloads
Matlai_sposib.pdf 221,63 kB Adobe PDF 299

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.