Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64136
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Опис кореляцій нуклонів парно-парних ядер в адіабатичному наближенні
Authors Плекан, Р.М.
Пойда, В.Ю.
Танчак, А.М.
Чулей, Б.Ю.
Keywords радіальна кореляція
радиальная корреляция
radial correlation
ядерна матерія
ядерная материя
nuclear matter
адіабатичне наближення
адиабатическое приближение
adiabatic approximation
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64136
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Опис кореляцій нуклонів парно-парних ядер в адіабатичному наближенні [Текст] / Р.М. Плекан, В.Ю. Пойда, А.М. Танчак, Б.Ю. Чулей // Фізика, електроніка, електротехніка : матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 17-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 59.
Abstract Врахування кутових і радіальних кореляцій нуклонів призводить до необхідності мати методи розрахунку енергетичного спектру парнопарних ядер, які виходять за рамки однонуклонних наближень типу Хартрі-Фока. Вивчення двонуклонних станів у свою чергу дозволяє дослідити природу гігантського дипольного резонансу та структуру нейтронного гало, наявність якого встановлено для ряду легких ядер, а також ефект надплинності ядерної матерії.
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

Germany Germany
2
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
133
United Kingdom United Kingdom
296
United States United States
148
Unknown Country Unknown Country
10

Downloads

Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
106
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Plekan_opys.pdf 444,25 kB Adobe PDF 111

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.