Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64138
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Problems and prospects of the financial system of Ukraine
Other Titles Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи України
Authors Korzhova, V.E.
Keywords financial system
фінансова система
финансовая система
financial institutions
фінансові інститути
финансовые институты
financial law
фінансове право
финансовое право
state budget
державний бюджет
государственный бюджет
state finances
державні фінанси
государственные финансы
Type Article
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64138
Publisher Sumy State University
License
Citation Korzhova, V.E. Problems and prospects of the financial system of Ukraine [Text] / V.E. Korzhova ; scientific advisor A.V. Solonar // Правові горизонти. - 2016. - № 2(15). - С. 88-92.
Abstract Фінансова система України за останні 15 років зазнала суттєвих змін, але багато хто з них не отримали відповідного відображення в законодавстві. Україна потребує чіткої правової та адміністративної основи управління податково-бюджетною сферою. Це означає, що всі функції та механізми такого управління (бюджетною та позабюджетної діяльністю) повинні в повному обсязі регламентуватися законами та відповідними нормативними актами. Зрозуміло, що кошти слід виділяти і витрачати лише за наявності відповідних на це правових повноважень. Фінансову систему держави можна розглядати в декількох аспектах. Зокрема, фінансова система - це сукупність фінансових інститутів, кожний з яких сприяє утворенню та використанню відповідних централізованих та децентралізованих фондів грошових коштів для здійснення фінансової діяльності держави, тобто діяльності з приводу мобілізації, розподілу і використання централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів для виконання завдань і функцій держави та органів місцевого самоврядування. Державні фінанси, відіграючи винятково важливу роль в економіці, не можуть розглядатися як єдиний або найголовніший інструмент економічної політики. Сам стан державних фінансів та формування доходної і видаткової частин бюджету залежать від багатьох чинників, хоч недооцінювати його вплив на економіку країни також не слід. Фінансова система України як предмет дослідження фінансового права складається з таких основних ланок: державний бюджет та місцеві фінанси, фінанси державних підприємств, установ та організацій, спеціальні цільові фонди та кредит.
The financial system of Ukraine for the past 15 years has undergone significant changes, but many of them had the appropriate reflection in the legislation. Ukraine needs a clear legal and administrative foundations fiscal management area. This means that all of the features and mechanisms of the administration (budgetary and extrabudgetary activities) should be fully governed by the laws and of this legal authority. The financial system of the state can be seen in several aspects. In particular, the financial system - a set of financial institutions, each of which contributes to the formation and use of appropriate centralized and decentralized funds of funds for financing activities of the state, ie of about mobilization, distribution and use of centralized and decentralized funds of funds to the tasks and functions of state and local governments. Public finances, playing a crucial role in the economy, can not be regarded as the only or the most important instrument of economic policy. The very public finances and budget revenues and budget expenditures depend on many factors, though underestimate its impact on the economy and should not be. The financial system of Ukraine as a subject of study Finance consists of the following main parts: the state budget and local finances, finances of state enterprises, institutions and organizations, special trust funds and credit.
Appears in Collections: Правові горизонти / Legal horizons

Views

Germany Germany
366928
Greece Greece
1
Ireland Ireland
1149460
Kazakhstan Kazakhstan
1
Lithuania Lithuania
1
Moldova Moldova
1
Netherlands Netherlands
2734
Poland Poland
3865071
Ukraine Ukraine
20771
United Kingdom United Kingdom
5466
United States United States
3865073
Unknown Country Unknown Country
14
Vietnam Vietnam
20774

Downloads

China China
1
Germany Germany
2
Ghana Ghana
1
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
1
Ukraine Ukraine
3865071
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
265212
Unknown Country Unknown Country
3
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Korzhova_finansova_systema.pdf 1,71 MB Adobe PDF 4130295

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.