Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64151
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Моделювання процесів плазмово-дугового синтезу вуглецевих нанотрубок
Authors Домник, А.С.
Soldatenko, Yuliia Oleksandrivna
Keywords моделювання
моделирование
modeling
вуглецева нанотрубка
углеродная нанотрубка
carbon nanotube
плазмово-дуговий метод
плазменно-дуговой метод
plasma arc method
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64151
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Домник, А.C. Моделювання процесів плазмово-дугового синтезу вуглецевих нанотрубок [Текст] / А.C. Домник, Ю.О. Солдатенко // Фізика, електроніка, електротехніка : матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 17-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 67.
Abstract Вперше багатошарові вуглецеві нанотрубки (ВНТ) було отримано плазмово-дуговим методом у 1991 р. японським фізиком Суміо Іідзімою. Типова схема методу полягає у використанні двох графітових електродів на відстані 1-2 мм. Робоча камера заповнюється буферним газом (гелієм) до тиску порядку 500 Торр. Розряд горить при струмах декілька десятків ампер, напруга на електродах зазвичай близька до 20 В.Іноді катод виготовляють з міді. Через короткий проміжок часу після запалювання розряду анод нагрівається плазмою до достатньо великих температур, щоб спричинити абляцію матеріалу анода. Потоки вуглецю направляються до катода, іонізуються та розігрівають його. Розігрівання катоду спричиняє інтенсивну термопольову емісію електронів, достатньої для підтримання розряду.
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

Germany Germany
2
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
584
Ukraine Ukraine
184
United Kingdom United Kingdom
1169
United States United States
384
Unknown Country Unknown Country
12

Downloads

China China
1
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
167
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Domnyk_modeliuvannia.pdf 444,13 kB Adobe PDF 176

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.