Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64157
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Дослідження впливу конструктивних параметрів п’єзоелектричних перетворювачів в режимі приймання ультразвукових хвиль
Authors Романюк, М.І.
Keywords ультразвукова хвиля
ультразвуковая волна
ultrasonic wave
електроакустичний перетворювач
электроакустический преобразователь
electroacoustic converter
смуга робочої частоти
полоса рабочей частоты
band frequency
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64157
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Романюк, М.І. Дослідження впливу конструктивних параметрів п’єзоелектричних перетворювачів в режимі приймання ультразвукових хвиль [Текст] / М.І. Романюк // Фізика, електроніка, електротехніка : матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 17-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 64.
Abstract Вдосконалення технічних характеристик сучасних пристроїв неруйнівного контролю є неможливим без розуміння характеристик та параметрів електроакустичних перетворювачів, які майже повністю їх визначають. Подальший розвиток акустичних методів контролю поверхні металопрокату стримується недостатністю розвитку строгих методів розрахунку первинних перетворювачів. Метою запропонованої роботи, є врахування впливу фізикоматематичних та геометричних параметрів п’єзоелектричних перетворювачів на ефективність приймання ультразвукових хвиль на заданому частотному діапазоні.
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

Germany Germany
2
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
69
United Kingdom United Kingdom
251
United States United States
167
Unknown Country Unknown Country
10

Downloads

Germany Germany
2
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
44
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Romaniuk_doslidzhennia.pdf 443,65 kB Adobe PDF 49

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.