Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64277
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Дослідження процесу кристалізації нанодроту із високоентропійного сплаву AlCoCuFeNi методом класичної молекулярної динаміки
Authors Кушнерьов, О.І.
Keywords кристалізація нанодроту
кристаллизация нанопроволоки
crystallization of nanowire
молекулярна динаміка
молекулярная динамика
molecular dynamics
багатокомпонентний сплав
многокомпонентный сплав
multi-component alloy
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64277
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Кушнерьов, О.І. Дослідження процесу кристалізації нанодроту із високоентропійного сплаву AlCoCuFeNi методом класичної молекулярної динаміки [Текст] / О.І. Кушнерьов // Фізика, електроніка, електротехніка : матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 17-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 82.
Abstract Високоентропійні багатокомпонентні сплави (ВЕС) являють собою новий клас матеріалів, які характеризуються унікальною структурою і цілим комплексом високих експлуатаційних характеристик, таких як твердість, зносостійкість, стійкість до окислення, корозії і іонізуючих випромінювань, висока термічна стабільність, добра біологічна сумісність із живими тканинами. В даній роботі із використанням програмного пакету для класичної молекулярної динаміки LAMMPS досліджено кристалізацію нанодроту ВЕС AlCoCuFeNi. Моделювання проводилося з використанням моделі зануреного атому (EAM) і NVT ансамблю атомів.
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Spain Spain
1
Ukraine Ukraine
1306
United Kingdom United Kingdom
654
United States United States
436
Unknown Country Unknown Country
16

Downloads

China China
1
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
1307
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Kushnerov_krystalizatsiia.pdf 443,83 kB Adobe PDF 1317

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.