Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64522
Title: Вплив товщини немагнітного прошарку із Dy на магніторезистивні властивості тришарових плівок Ni / Dy / Ni
Authors: Shabelnyk, Tetiana Mykhailivna
Shutylieva, Olha Viktorivna 
Keywords: магніторезистивна властивість
магниторезистивное свойство
magnetoresistive property
тришарова плівка
трехслойная пленка
three-layer film
магнітне поле
магнитное поле
magnetic field
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Шабельник, Т.М. Вплив товщини немагнітного прошарку із Dy на магніторезистивні властивості тришарових плівок Ni / Dy / Ni [Текст] / Т.М. Шабельник, О.В. Шутилєва ; наук. кер. А.М. Чорноус // Фізика, електроніка, електротехніка : матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 17-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 102.
Abstract: Дослідження магніторезистивних властивостей показали, що величина магнітоопору (МО) має анізотропний характер, не залежно від ефективної товщини прошарку з Dy. Максимальне значення МО 0,85 % спостерігалось у перпендикулярній геометрії вимірювання при товщині dDy = 20 нм, а мінімальне 0,42 % при товщині dDy = 5 нм. Така зміна пов’язана з переходом від квазіаморфного стану до кристалічної фази ГЩП-Dy. Значення величини МО має осцилюючий характер при зміні ефективної товщини, що можна пояснити осциляційною залежністю обмінної взаємодії між магнітними шарами через електрони провідності.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64522
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ЕлІТ)

Views
Other8
Germany1
Ukraine1
Downloads
Other1
China2
Germany1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Shabelnyk_vplyv.pdf468.88 kBAdobe PDF4Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.