Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64522
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вплив товщини немагнітного прошарку із Dy на магніторезистивні властивості тришарових плівок Ni / Dy / Ni
Authors Shabelnyk, Tetiana Mykhailivna
Shutylieva, Olha Viktorivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0002-7236-8555
Keywords магніторезистивна властивість
магниторезистивное свойство
magnetoresistive property
тришарова плівка
трехслойная пленка
three-layer film
магнітне поле
магнитное поле
magnetic field
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64522
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Шабельник, Т.М. Вплив товщини немагнітного прошарку із Dy на магніторезистивні властивості тришарових плівок Ni / Dy / Ni [Текст] / Т.М. Шабельник, О.В. Шутилєва ; наук. кер. А.М. Чорноус // Фізика, електроніка, електротехніка : матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 17-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 102.
Abstract Дослідження магніторезистивних властивостей показали, що величина магнітоопору (МО) має анізотропний характер, не залежно від ефективної товщини прошарку з Dy. Максимальне значення МО 0,85 % спостерігалось у перпендикулярній геометрії вимірювання при товщині dDy = 20 нм, а мінімальне 0,42 % при товщині dDy = 5 нм. Така зміна пов’язана з переходом від квазіаморфного стану до кристалічної фази ГЩП-Dy. Значення величини МО має осцилюючий характер при зміні ефективної товщини, що можна пояснити осциляційною залежністю обмінної взаємодії між магнітними шарами через електрони провідності.
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

Germany Germany
1
Greece Greece
1
Ireland Ireland
2861
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
8840000
United Kingdom United Kingdom
352217
United States United States
8840001
Unknown Country Unknown Country
15

Downloads

China China
2
Germany Germany
1
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
1059534
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
7425370
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Shabelnyk_vplyv.pdf 468,88 kB Adobe PDF 8484912

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.