Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64590
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Дослідження робочих характеристик польових транзисторів
Authors Наумов, Д.О.
Мартиненко, І.М.
Разумейко, А.О.
Keywords польовий транзистор
полевой транзистор
field transistor
струм
ток
current
нелінійна вольт-амперна характеристика
нелинейная вольт-амперная характеристика
non-linear volt-ampere characteristic
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64590
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Наумов, Д.О. Дослідження робочих характеристик польових транзисторів [Текст] / Д.О. Наумов, І.М. Мартиненко, А.О. Разумейко ; наук. кер. Л.В. Однодворець // Фізика, електроніка, електротехніка : матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 17-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 127.
Abstract Польові транзистори з керувальним переходом – це прилади, в яких керування струмом здійснюється перекриванням каналу між витоком і стоком областю просторового заряду зворотно зміщеного рn-переходу або переходу метал-напівпровідник. Особливості конструктивних рішень дали можливість виготовити польові транзистори з р-n-переходом з кращими параметрами, ніж у біполярних або МДН-транзисторів. Прикладами таких транзисторів можуть бути великострумовий вертикальний польовий транзистор з рn-переходом і з дуже малим значенням опору каналу у відкритому стані або польовий транзистор з переходом метал-напівпровідник на основі арсеніду галію, який функціонує в діапазоні надвисоких частот, які перевищують можливості біполярних і МДН-транзисторів.
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

China China
1
France France
1
Germany Germany
1
Netherlands Netherlands
95
Ukraine Ukraine
81
United Kingdom United Kingdom
379
United States United States
190
Unknown Country Unknown Country
9

Downloads

China China
82
Germany Germany
1
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
Ukraine Ukraine
70
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Naumov_doslidzhennia.pdf 412,02 kB Adobe PDF 158

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.