Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64617
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Альтернативна методика формування високоентропійних сплавів та їх термо- і магніторезистивні властивості
Authors Подуремне, Д.В.
Мельничук, О.В.
Швидченко, А.В.
Vorobiov, Serhii Ihorovych  
Keywords магніторезистивна властивість
магниторезистивное свойство
magnetoresistive property
альтернативна методика
альтернативная методика
alternative method
електронна мікроскопія
электронная микроскопия
electron microscopy
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64617
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Альтернативна методика формування високоентропійних сплавів та їх термо- і магніторезистивні властивості [Текст] / Д.В. Подуремне, О.В. Мельничук, А.В. Швидченко, С.І. Воробйов ; наук. кер. І.Ю. Проценко // Фізика, електроніка, електротехніка : матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 17-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 92-93.
Abstract В останнє десятиліття проводяться інтенсивні дослідження кристалічної структури і механічних властивостей нового класу матеріалів – високоентропійних сплавів (ВЕС). Так, ВЕСи, маючи в своєму складі елементи з різною кристалічною структурою, валентністю і електронегативністю, кристалізуються переважно з утворенням твердих розчинів (т.р.) заміщення на основі ОЦК- або ГЦКфаз, що пов’язано з високою конфігураційною ентропією змішування (ΔSзм > 11 Дж/моль∙K). Складна структура на макроскопічному і атомному рівнях може призвести до появи широкого спектру нових, унікальних з точки зору практичного використання, властивостей.
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
68
Unknown Country Unknown Country
14

Downloads

China China
3
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
69
Unknown Country Unknown Country
7

Files

File Size Format Downloads
Poduremne_metodyka.pdf 648,26 kB Adobe PDF 80

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.