Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64689
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Лексико-семантичні особливості креолізованого тексту (на матеріалі реклами автомобілів)
Authors Chulanova, Halyna Valeriivna  
Липівець, В.В.
Keywords креолізований текст
креолизованный текст
creolized text
паралінгвістичні засоби
паралингвистические средства
paralinguistic means
лексичні одиниці
лексические единицы
lexical units
реклама
advertising
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64689
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Липівець, В.В. Лексико-семантичні особливості креолізованого тексту (на матеріалі реклами автомобілів) [Текст] / В.В. Липівець, Г.В. Чуланова // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали V Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. – Суми: СумДУ, 2017. – С. 37-39.
Abstract Креолізовані тексти – це тексти, фактура котрих складається з двох негомогенних частин: вербальної (мовленнєвої/мовної) та невербальної (тої, що відноситься до інших знакових системам, на відміну від природньої мови) [1, c.180]. У текстах такого типу поєднуються паралінгвістичні засоби та вербальне повідомлення, що разом утворюють єдине змістовне ціле.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

France France
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1109
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
522
United Kingdom United Kingdom
2219
United States United States
8848
Unknown Country Unknown Country
4438

Downloads

China China
2
France France
525
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Norway Norway
1
Ukraine Ukraine
490
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
25

Files

File Size Format Downloads
Lypivets_lexical_units.pdf 1,65 MB Adobe PDF 1047

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.