Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64701
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Механізми перенесення заряду в опромінених електронами кристалах n-InSe
Authors Ковалюк, З.Д.
Маслюк, В.Т.
Мегела, І.Г.
Мінтянський, І.В.
Савицький, П.І.
Keywords монокристал
монокристалл
single crystal
опромінення
облучение
irradiation
високоенергетичний електрон
высокоэнергетический электрон
high-energy electron
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64701
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Механізми перенесення заряду в опромінених електронами кристалах n-InSe [Текст] / З.Д. Ковалюк, В.Т. Маслюк, І.Г. Мегела [та ін.] // Фізика, електроніка, електротехніка : матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 17-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 115.
Abstract Слабкий міжшаровий зв'язок визначає не лише анізотропію фізичних властивостей шаруватих монокристалів InSe. Як наслідок, сполука може витримувати вищі дози радіаційного опромінення, ніж традиційні матеріали електроніки. В той же час для селеніду індію відсутня інформація щодо впливу опромінення на механізми перенесення заряду в різних кристалографічних напрямках. Зокрема, це стосується й високоенергетичних електронів, що є предметом аналізу даного повідомлення. Основною відмінністю опромінених зразків є немонотонна залежність рухливості.
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

China China
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
120
United Kingdom United Kingdom
275
United States United States
274
Unknown Country Unknown Country
14

Downloads

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
89
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Kovaliuk_zariad.pdf 469,81 kB Adobe PDF 95

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.